Dyrektor INP UZ dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ uczestnikiem konferencji naukowej poświęconej energetyce i cyberbezpieczeństwu

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego…

Pani dr hab. Izabela Gawłowicz, zatrudniona w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego

Z przyjemnością informujemy, że Pani dr hab. Izabela…

Staż naukowy dr Agaty Pyrzyńskiej w Instytucie Nauk Prawnych UZ

W dniach od 26 września do 23 października 2022 r. staż

Dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ i dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ  uczestnikami Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Almaty

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego…

Jubileusz 20-lecia WSGE

Instytut Nauk Prawnych UZ oraz Wydział Prawa i Administracji UZ…

Udział prof. I. Pankiewicza w programie Erasmus+

W dniach 10–14 października 2022 roku w ramach programu…

XVI Seminarium Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego

W dniach 13-14 października 2022 roku w Krakowie odbyło się

Sprawozdanie z konferencji INP UZ

W dniach 14-15 października 2022 r. w Instytucie Nauk Prawnych…

Zarządzenie nr 147 JM Rektora z dnia 1 października 2022r

Ukazało się Zarządzenie nr 147 JM Rektora z dnia 1…