O skutecznym zwalczaniu mobbingu - wywiad z dr. Piotrem Sobańskim

O skutecznym zwalczaniu mobbingu - Wywiad na łamach Gazety…

Sprawozdanie z webinarium zorganizowanego przez Koło Prawa Konstytucyjnego KonstytUZja

Sprawozdanie z webinarium zorganizowanego przez Koło Prawa…

Ogólnopolska konferencja naukowa, pt. Dylematy polskiego prawa wyborczego

W dniu 3-ego grudnia 2020 r. pracownicy Instytutu Nauk Prawnych…

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nieodpłatna pomoc prawna jako zadanie administracji publicznej. Doświadczenia i kierunki zmian”

Prof. Andrzej Bisztyga oraz prof. Iwan Pankiewicz z Katedry…

III konferencja międzynarodowa „Współczesne wyzwania prawa administracyjnego w perspektywie interdyscyplinarnej

Dr hab. Iwan Pankiewicz, prof. UZ z Katedry Prawa…

Konwent Marszałków Rzeczypospolitej Polskiej „Lubuskie 2020”

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego…

Konferencja „Problemy transformacji konstytucyjnych zasad finansowych i materialnych podstaw samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji władzy publicznej na Ukrainie

Хаб. доктор Анджей Биштыга, проф.

Dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ uczestnikiem      obchodów 25-lecia uchwalenia Konstytucji Republiki Kazachstanu

Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i…

Congress of the Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions

Professor of the University of Zielona Góra, dr hab Andrzej…