Wydarzenia

O podsłuchu procesowym i operacyjnym na łamach Prawo.pl - Wywiad z dr Alfredem Staszakiem z Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego

Zagadnienie stosowania podsłuchu w toku postępowania…

Bezpieczeństwo prawne państwa i podatnika a sprawiedliwy system podatkowy w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina – Niemcy

Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i…

XXXV IUS PRIVATUM

Szanowni Członkowie Rady Wydziału, Członkowie…

Forum Kół Naukowych

Forum Kół Naukowych

International Interdisciplinary Conference  Religious Freedom and Education

Pan dr Kajetan Górny, LL.M. - pracownik Instytutu…

III konferencja międzynarodowa „Współczesne wyzwania prawa administracyjnego w perspektywie interdyscyplinarnej

Dr hab. Iwan Pankiewicz, prof. UZ z Katedry Prawa…

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PRZYZNAŁ NAGRODY  ORGANIZACYJNE

W ubiegłym tygodniu dotarła na Uniwersytet…

Konwent Marszałków Rzeczypospolitej Polskiej „Lubuskie 2020”

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu…

Konferencja „Problemy transformacji konstytucyjnych zasad finansowych i materialnych podstaw samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji władzy publicznej na Ukrainie

Хаб. доктор Анджей Биштыга,

Dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ  ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych dr hab.

Dr Przemysław Sztejna z Instytutu Nauk Prawnych UZ został wybrany na funkcję Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze

Dr Przemysław Sztejna z Instytutu Nauk Prawnych UZ…

Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych

W dniu 26 października 2020 r. na Wydziale Prawa i…

Dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ uczestnikiem      obchodów 25-lecia uchwalenia Konstytucji Republiki Kazachstanu

Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego…

Congress of the Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions

Professor of the University of Zielona Góra, dr hab…

Pobyt badawczy w Waszyngtonie

W semestrze zimowym 2019/2020 Arkadiusz Wudarski…