Wydarzenia

Konferencja  naukowa pt. Demokratyczne wybory. Prawo, standardy, gwarancje, praktyka

W dniach 26 – 27 lutego 2019 r. Kierownik Katedry…

Problemy dowodowego postępowania cywilnego w teorii i praktyce

Szanowni Państwo,
Katedra Prawa Cywilnego,

XXVIII IUS PRIVATUM

Szanowni Członkowie Rady Wydziału, Członkowie…

Uchwała wyrażająca stanowisko w sprawie sposobu i zakresu wdrażania Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

W związku z przedłożoną przez Władze Uniwersytetu…

Iura privata in comparatione - sprawozdanie

Europejska komparatystyka prawa prywatnego

DR PIOTR MYSIAK Z WPA UZ DOCENIONY PRZEZ AGENCJĘ KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Z przyjemnością informujemy, iż prodziekan ds.

Reakcja karna na mowę nienawiści

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu…

XXVII IUS PRIVATUM

Szanowni Członkowie Rady Wydziału, Członkowie…

Sukces zielonogórskiej drużyny w ogólnopolskim turnieju Moot Court!

Z satysfakcją informujemy, że Drużyna Aplikantów…

XXVI IUS PRIVATUM

Szanowni Członkowie Rady Wydziału, Członkowie…

Mediacje dla biznesu - debata

W dniu 17 grudnia 2018 r. w godz. 8.45-16.00 na…

Odznaczenia państwowe i resortowe

19 grudnia 2018 r. w budynku Rektoratu Uniwersytetu…

Mediacje dla biznesu

Lubuskie Centrum Arbitrażu i Mediacji zaprasza…

Międzynarodowa konferencja naukowa bioetyki, etyki medycznej i prawa medycznego

W dniach 27-29 listopada 2018 r. Katedra Teorii Prawa…