Wydarzenia

Zjazd Dziekanów Wydziałów Prawa i Administracji uczelni publicznych

W dniach 12-14 września br. na Wydziale Prawa i…

Współpraca z OIRP w Zielonej Górze

W dniu 5 września 2018 r. na Wydziale Prawa i…

Współpraca ze szkołami średnimi

W dniu 24 lipca 2018 r. na Wydziale Prawa i…

XXV Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego

W dniach 25-27 czerwca 2018 r. w Warszawie odbył się

dr hab. Hanna Paluszkiewicz, prof. UZ, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji profesorem nauk prawnych

Uprzejmie informujemy, że Pani dr hab. Hanna…

dr hab. Jacek Mazurkiewicz otrzymał tytuł naukowy profesora nauk prawnych

Z przyjemnością informujemy, że profesor Wydziału…

Festiwal Nauki relacja

W dniu 11 czerwca 2018 na Wydziale Prawa i…

Wielka Gala Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę

ELSA Zielona Góra była w tym roku organizatorem już

XII KONFERENCJA NAUKOWA „ORDYNACJA PODATKOWA W TEORII I PRAKTYCE”

W dniach 27-29 maja 2018 r. w Augustowie odbyła się

Prof. Andrzej Bisztyga referentem zielonogórskiej konferencji z udziałem przedstawicieli praktyki prawa i studentów

22 maja 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji…

International Conference European Union’s History, Culture and Citizensgip

W dniach 18-19 maja 2018 r. pracownicy Wydziału Prawa…

Dr Nina Leśniak-Niedbalec przyjęta do GIE

Dr Nina Leśniak-Niedbalec została przyjęta na…

I zimowe seminarium prawa międzynarodowego

Dr Anna Chodorowska z Katedry Prawa Konstytucyjnego…

Systemy ochrony praw człowieka

Z okazji 70. rocznicy proklamowania Powszechnej…

Systemy ochrony praw człowieka

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Powszechny i…