Wydarzenia

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PRZYZNAŁ NAGRODY  ORGANIZACYJNE

W ubiegłym tygodniu dotarła na Uniwersytet…

Konwent Marszałków Rzeczypospolitej Polskiej „Lubuskie 2020”

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu…

Konferencja „Problemy transformacji konstytucyjnych zasad finansowych i materialnych podstaw samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji władzy publicznej na Ukrainie

Хаб. доктор Анджей Биштыга,

Dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ  ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych dr hab.

Dr Przemysław Sztejna z Instytutu Nauk Prawnych UZ został wybrany na funkcję Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze

Dr Przemysław Sztejna z Instytutu Nauk Prawnych UZ…

Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych

W dniu 26 października 2020 r. na Wydziale Prawa i…

Dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ uczestnikiem      obchodów 25-lecia uchwalenia Konstytucji Republiki Kazachstanu

Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego…

Congress of the Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions

Professor of the University of Zielona Góra, dr hab…

Pobyt badawczy w Waszyngtonie

W semestrze zimowym 2019/2020 Arkadiusz Wudarski…

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych UZ Przewodniczącym Kolegium Elektorów Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych UZ dr hab. dr h.c.

Wyniki egzaminów na aplikacje prawnicze - konferencja prasowa

Wyniki egzaminów na aplikacje prawnicze były tematem…

Badania prawnoporównawcze dr. Piotra Mysiaka w Cambridge Centre for Property Law

W dniach 26.01.2020 - 22.02.2020 dr Piotr Mysiak z…

Wyniki egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze

W dniu 24-25 lutego br. w Popowie podczas XII…

Zgłaszanie kandydatów przedstawicieli nauczycieli akademickich

Szanowni Państwo!Okręgowa Komisja Wyborcza nr 12…

Audycja poświęcona karaniu za przestępstwa

27 lutego br. adiunkci wykładający w Instytucie Nauk…