kpk-dhc-01
Audytorium uroczystości: dr Zbigniew Wrona, prof. Andrzej Gorgol, senator RP dr Kazimierz Kleina, mec. Krzysztof Piesiewicz, prof. Jerzy Ciapała, prof. Jacek Zaleśny, prof. Tadeusz Bodio
kpk-dhc-03
Andrzej Bisztyga i senator RP dr Piotr Zientarski
kpk-dhc-04
Prof. Andrzej Bisztyga odbiera dyplom Profesora Honorowego Uniwersytetu w Szymkencie z rąk JE Ambasadora Republiki Kazachstanu Margułana Baimukhana
kpk-dhc-05
Wyróżnieni konstytucjonaliści: senator RP dr Piotr Zientarski i prof. Andrzej Bisztyga
kpk-dhc-06
Od lewej: JE Ambasador RK w Warszawie Margułan Baimukhan, senator RP dr Piotr Zientarski, prof. Andrzej Bisztyga i dr Adam Marszałek
kpk-dhc-02
Od lewej: prof. Andrzej Bisztyga, JE Ambasador Republiki Kazachstanu Margułan Baimukhan