Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych

W dniu 26 października 2020 r. na Wydziale Prawa i…

Pobyt badawczy w Waszyngtonie

W semestrze zimowym 2019/2020 Arkadiusz Wudarski…

Badania prawnoporównawcze dr. Piotra Mysiaka w Cambridge Centre for Property Law

W dniach 26.01.2020 - 22.02.2020 dr Piotr Mysiak z…

XXXI IUS PRIVATUM

Szanowni Członkowie Rady Wydziału, Członkowie…

NAGRODA PREMIERA DLA DR. HAB. A. WUDARSKIEGO Z UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

Prezes Rady Ministrów uhonorował 24 naukowców…

Konkurs krasomówczy dla studentów trzeciego roku prawa Wydziału Prawa i Administracji UZ

W dniu 15 maja 2019 r. w Sądzie Okręgowym w Zielonej…

Arkadiusz Wudarski powołany do kuratorium Instytutu Badawczego (FOWI)  na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu

Uprzejmie informujemy, że profesor A. Wudarski…

XXX IUS PRIVATUM

Szanowni Członkowie Rady Wydziału, Członkowie…

Profesor A. Wudarski w Kolegium Redakcyjnym Kwartalnika „Studia Prawnicze”

Uprzejmie informujemy, że Rada Naukowa Instytutu Nauk…