wpa-rdnp-posiedzenie01
Wystąpienie Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych dr. hab. dr. h.c. Andrzeja Bisztygi, prof. UZ otwierające uroczyste posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki Prawne
wpa-rdnp-posiedzenie02
Wystąpienie Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr. hab. Giorgi Melikidze
wpa-rdnp-posiedzenie03
Wystąpienie Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr. hab. Giorgi Melikidze
wpa-rdnp-posiedzenie04

Na zdjęciu Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych dr hab. dr h.c. Andrzej Bisztyga, prof. UZ., któremu prof. dr hab. Giorgi Melikidze wręcza akt powołania na stanowisko Kierownika Katedry Prawa…

wpa-rdnp-posiedzenie05
Na zdjęciu członkowie Rady Dyscypliny Nauki Prawne podczas I uroczystego posiedzenia Rady Dyscypliny