Wydarzenia

O podsłuchu procesowym i operacyjnym na łamach Prawo.pl - Wywiad z dr Alfredem Staszakiem z Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego

Zagadnienie stosowania podsłuchu w toku postępowania…

XXXV IUS PRIVATUM

Szanowni Członkowie Rady Wydziału, Członkowie…

International Interdisciplinary Conference  Religious Freedom and Education

Pan dr Kajetan Górny, LL.M. - pracownik Instytutu…

III konferencja międzynarodowa „Współczesne wyzwania prawa administracyjnego w perspektywie interdyscyplinarnej

Dr hab. Iwan Pankiewicz, prof. UZ z Katedry Prawa…

Konwent Marszałków Rzeczypospolitej Polskiej „Lubuskie 2020”

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu…

Konferencja „Problemy transformacji konstytucyjnych zasad finansowych i materialnych podstaw samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji władzy publicznej na Ukrainie

Хаб. доктор Анджей Биштыга,

Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych

W dniu 26 października 2020 r. na Wydziale Prawa i…

Dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ uczestnikiem      obchodów 25-lecia uchwalenia Konstytucji Republiki Kazachstanu

Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego…

Congress of the Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions

Professor of the University of Zielona Góra, dr hab…

Pobyt badawczy w Waszyngtonie

W semestrze zimowym 2019/2020 Arkadiusz Wudarski…

XXXIV IUS PRIVATUM

Szanowni Członkowie Rady Wydziału, Członkowie…

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych UZ Przewodniczącym Kolegium Elektorów Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych UZ dr hab. dr h.c.

XXXIII IUS PRIVATUM

Szanowni Członkowie Rady Wydziału, Członkowie…

XXXII IUS PRIVATUM

Szanowni Członkowie Rady Wydziału, Członkowie…

Badania prawnoporównawcze dr. Piotra Mysiaka w Cambridge Centre for Property Law

W dniach 26.01.2020 - 22.02.2020 dr Piotr Mysiak z…