Wydarzenia

Informacja Władz INP UZ

Koleżanki, Koledzy w Instytucie Nauk Prawnych…

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych prof. Andrzej Bisztyga postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych prof. Andrzej…

Spotkanie Rektorów

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Andrzej…

Dr Rafał Wrzecionek z Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego został zaproszony do Zespołu przy Ministrze Sprawiedliwości ds. opracowania kierunków i możliwości rozwiązań w zakresie poszerzenia katalogu czynności notarialnych

Dr Rafał Wrzecionek – adiunkt w Katedrze Prawa…

Szkolenia dotyczące postępowania pracowników ze studentami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami

W dniach 7-8, 21-22, 25-26 kwietnia 2022 r. , 9-10,

Współczesny konstytucjonalizm: nowe wyzwania, wartości i perspektywy eurointegracyjne

Mimo trwającej od dnia 24 lutego 2022 roku wojny…

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Metamorfozy prawa w Europie Środkowej

Wydział Prawa Zachodnioczeskiego Uniwersytetu w…

Staż naukowy Ivana Pankevycha na Wydziale Nauk Państwowych i Ekonomicznych Ukraińskiego Wolnego Uniwersytetu w Monachium (Niemcy)

W dniach 18 maja – 7 czerwca 2022 roku dr hab. Ivan…

Profesor Ivan Pankevych z wizytą w Parlamencie Europejskim

W dniach 26 – 28 czerwca 2022 roku dr hab. Ivan…

Prof. Andrzej Bisztyga z Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego został zaproszony do Rady Naukowej Ośrodka Badań i Rozwoju (OBiR) Save the Planet

Prof. Andrzej Bisztyga z Instytutu Nauk Prawnych…

mgr. Andrzej Tatara doktorem nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

W dniu 7 lipca 2022 roku Rada Naukowa Uniwersytetu…

IRANIAN JOURNAL OF INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW

Miło jest nam poinformować, że dr hab. Andrzej…

Zjazd Katedr i Zakładów oraz Zespołów Badawczych Publicznego Prawa Gospodarczego

Dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ aktywnie…

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Obywatel w centrum działań e-administracji w Unii Europejskiej

Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i…

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pracownika Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego mgra Andrzeja Tatary

W dniu 1 lipca 2022 roku w Instytucie Nauk Prawnych…