Zmiany w strukturze Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego

Na podstawie wrześniowej (2021) uchwały Senatu i…