loading...

Studia podyplomowe

Uwaga

Zgodnie z Komunikatem Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dn. 14 października 2020 r. w związku z pogorszeniem sytuacji epidemiologicznej w Polsce - od dnia 17.10.2020 r. do odwołania – na Uniwersytecie Zielonogórskim wszystkie zajęcia dydaktyczne realizowane będą wyłącznie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje organizacyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych – r. ak. 2020/2021 [pdf]

  Kadry i płace w prawie i praktyce
  Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne
  Prawo zatrudnienia i psychologia pracy