loading...

Studia podyplomowe

Uwaga
Wszystkim słuchaczom zakończonych studiów podyplomowych przypominamy o konieczności dokonania wpłaty za świadectwo w wysokości 30 zł. Opłatę należy dokonać na numer konta: BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494 (nr konta taki sam, jak w przypadku wnoszenia opłaty rekrutacyjnej oraz za studia).
  Prawo Samorządu Terytorialnego
  Kadry i płace w prawie i praktyce
  Małżeńskie procesy kanoniczne
  Podatki i postępowanie podatkowe
  Postępowanie Administracyjne
  Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne
  Podyplomowe Studia Prawa Karnego Gospodarczego i Prawa Karnego Skarbowego
  Prawo zatrudnienia i psychologia pracy