loading...

Koła naukowe

  Koło Naukowe Młodych Praktyków Prawa/ Grupa Inicjatywna ELSA Zielona Góra
Koło Naukowe Młodych Praktyków Prawa

ELSA (The European Law Students' Association), czyli Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa to największa na świecie niezależna, niepolityczna i działająca w celach niezarobkowych organizacja, która zrzesza studentów prawa i młodych prawników. Obecna jest w 43 krajach Europy, integrując ponad 30 000 osób. W Polsce ilość członków Stowarzyszenia wynosi 1500, ale liczba ta stale rośnie.

Na Uniwersytecie Zielonogórskim ELSA obecna jest od roku akademickiego 2015/2016 jako Grupa Inicjatywna. Członkowie koła, poza realizacją zadań własnych, współpracują także z innymi organizacjami studenckimi i osobami, które wyznają podobne cele i ideały. Poprzez swoje działania członkowie koła starają się realizować dewizę Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA, którą jest: „Sprawiedliwy świat, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową.“

Opiekun Koła: dr Olaf Włodkowski

Zarząd Koła:

Przewodniczący: Kamil Kolenik 
Zastępca Przewodniczącego: Roksana Hebda
Sekretarz: Maciej Makieła

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
https://www.facebook.com/elsazielonagora/

  Koło Naukowe Prawa Cywilnego
Koło Naukowe Prawa Cywilnego

Administratywiści

Koło zrzesza studentów zainteresowanych tematyką prawa cywilnego. Członkowie poprzez organizację różnego rodzaju projektów oraz podejmowanie innych działalności naukowych poszerzają swoją wiedzę i zdobywają nowe doświadczenia. Studenci mają szansę nie tylko na poznanie i zrozumienie zagadnień cywilistycznych, ale również na wykorzystanie tej wiedzy w praktyce. Celem koła jest stworzenie studentom warunków do rozwoju w zakresie prawa cywilnego, jako jednej z najważniejszych i najciekawszych dziedzin prawa.

Opiekun Koła: dr Kajetan Górny

Zarząd Koła:

Prezes: Alicja Maliszak  
Wiceprezes: Angelina Szudrowicz
Sekretarz: Wojciech Górny

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://www.facebook.com

  Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „konstytUZja
Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „konstytUZja

KonstytUZja

Jesteśmy kołem naukowym skupiającym studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego interesujących się tematyką Prawa Konstytucyjnego. Koło zostało zarejestrowane w Rejestrze Uczelnianych Organizacji Studenckich UZ 27 listopada 2014 roku. Celem Koła jest nie tylko pogłębianie wiedzy z tego zakresu, ale i dzielenie się nią z szerszym audytorium poprzez organizowanie paneli dyskusyjnych, konferencji i seminariów. Członkowie Koła będą mieli wyjątkową możliwość wyjazdów szkoleniowo-edukacyjnych w celu odwiedzenia najwyższych organów państwowych i międzynarodowych, aby z bliska przyjrzeć się specyfice funkcjonowania tych instytucji i zobaczyć jak wygląda stosowanie prawa konstytucyjnego w praktyce.

Opiekun Koła: dr Anna Chodorowska, dr Justyna Michalska

Zarząd Koła:

Przewodniczący: Łukasz Kłodaś 
Zastępca przewodniczącego: Mikołaj Mokrzan
Sekretarz: Wiktoria Marczak

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
https://www.facebook.com

  Koło Naukowe Administratywistów
Koło Naukowe Administratywistów

Administratywiści

Koło Naukowe Administratywistów (KNA), działające przy Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego , powstało w październiku 2014 r. Pomysł na powstanie Koła zrodził się z inicjatywy dr Ewarysta Kowalczyka (opiekuna naukowego Koła) oraz studentów I roku, którzy jako pierwsi rozpoczęli studia na kierunku administracja. Stało się to asumptem do rozwoju swoich zainteresowań z zakresu prawa i administracji.

CELE KOŁA:

  • rozwijanie zainteresowań studentów
  • zapoznanie studentów z pracą organów administracji publicznej
  • wypracowanie umiejętności pracy w zespole
  • rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych studentów
  • promowanie Uczelni, a w szczególności Wydziału Prawa i Administracji, a w tym kierunku Administracja
  • integracja środowiska studenckiego

CELE KOŁA SĄ REALIZOWANE POPRZEZ:

  • organizowanie konferencji naukowych, wykładów oraz wszelkiego rodzaju szkoleń
  • organizowanie konkursów
  • udział w spotkaniach naukowych, wykładach, warsztatach, seminariach naukowych, konferencjach
  • organizację i współpracę z innymi organizacjami naukowymi

Członkiem Koła może być każdy student-Uniwersytetu Zielonogórskiego, który przejdzie pozytywnie rozmowę rekrutacyjną. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Opiekun Koła: dr Ewaryst Kowalczyk

Zarząd Koła:

Przewodniczący: Joanna Dyrka 
Zastępca: Radosław Szmidt
Sekretarz: Patrycja Jabłonowska
Skarbnik: Katarzyna Bajserowicz

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Koło Naukowe Praw Człowieka
Koło Naukowe Praw Człowieka

Koło Naukowe Praw Człowieka Uniwersytetu Zielonogórskiego działa przy Zakładzie Praw i Wolności Jednostki. Swoją działalność rozpoczęło w 2015 roku, jako jedno z pierwszych kół działających na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Koło zrzesza głównie studentów prawa i administracji, ale także pozostałych kierunków, którzy są zainteresowani szeroko rozumianą tematyką praw człowieka. Działalność koła opiera się na pogłębianiu wiedzy z zakresu praw człowieka oraz na współpracy z lokalnymi i krajowymi organizacjami zajmującymi się ochroną praw jednostki, organizowaniu spotkań, konferencji i wyjazdów edukacyjnych. Ponadto, członkowie koła mają możliwość ciągłego rozwoju przez uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach, czy też pracach naukowych oraz spotkaniach z praktykami.

Opiekun Koła: dr Anna Chodorowska, dr Justyna Michalska

Zarząd Koła:

Przewodniczący: Marcela Bolechowska 
Wiceprzewodniczący: Daria Serednicka
Sekretarz: Adrian Peno

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://www.facebook.com/

  Studenckie Koło Nauk Penalnych
Studenckie Koło Nauk Penalnych

Studenckie Koło Nauk Penalnych powstało w 2016 r. przy Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest to organizacja studencka skupiająca osoby zainteresowane naukami penalnymi a zwłaszcza prawem karnym materialnym, procesowym, prawem wykroczeń i kryminalistyką. Celem Koła jest popularyzowanie wiedzy z zakresu nauk penalnych, a także porównywanie tej wiedzy z praktyką. Założenia te są realizowane poprzez wyjazdy, uczestnictwo w konferencjach i wykładach prowadzonych przez specjalistów, a także poprzez współtworzenie czasopisma uczelnianego. .

Opiekunowie Koła: dr Agnieszka Kania i dr Olaf Włodkowski

Zarząd Koła:

Przewodniczący: Karolina Żmijewska
Zastępca przewodniczącego: Patryk Witek
Sekretarz : Natalia Kuźma
Skarbnik : Karolina Murzyn

Kontakt:

https://www.facebook.com/fines.poenarum/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Koło Naukowe Prawa Medycznego Corius
Koło Naukowe Prawa Medycznego Corius

Koło Naukowe Prawa Medycznego Corius rozpoczęło swoją działalność w 2020 r., w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19. Koło jest zespołem studentów prawa (WPiA UZ) i kierunku lekarskiego (Collegium Medicum UZ), którzy są zainteresowani prawem medycznym. KNPM Corius jest traktowane jako płaszczyzna porozumienia pomiędzy studentami prawa, kierunku lekarskiego i innych kierunków medycznych.Celem działania Koła jest m.in. pogłębianie wiedzy oraz świadomości społeczeństwa w zakresie przysługujących mu praw i ciążących na nim obowiązkach związanych z prawem medycznym sensu largo.

Opiekun Koła: dr Joanna Zdanowska

Zarząd Koła:
Przewodnicząca: Hania Wojtasińska
Zastępca Przewodniczącej: Alicja Maliszak
Sekretarz: Iga Kolasa

Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
https://www.facebook.com/knpm.corius