loading...

Koła naukowe

  Koło Naukowe Młodych Praktyków Prawa/ Grupa Inicjatywna ELSA Zielona Góra
Koło Naukowe Młodych Praktyków Prawa

ELSA (The European Law Students' Association), czyli Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa to największa na świecie niezależna, niepolityczna i działająca w celach niezarobkowych organizacja, która zrzesza studentów prawa i młodych prawników. Obecna jest w 43 krajach Europy, integrując ponad 30 000 osób. W Polsce ilość członków Stowarzyszenia wynosi 1500, ale liczba ta stale rośnie.

Na Uniwersytecie Zielonogórskim ELSA obecna jest od roku akademickiego 2015/2016 jako Grupa Inicjatywna. Członkowie koła, poza realizacją zadań własnych, współpracują także z innymi organizacjami studenckimi i osobami, które wyznają podobne cele i ideały. Poprzez swoje działania członkowie koła starają się realizować dewizę Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA, którą jest: „Sprawiedliwy świat, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową.“

Opiekun Koła: dr Olaf Włodkowski

Zarząd Koła:

Przewodniczący: Kamil Kolenik 
Zastępca Przewodniczącego: Roksana Hebda
Sekretarz: Maciej Makieła

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
https://www.facebook.com/elsazielonagora/

  Koło Naukowe Prawa Cywilnego
Koło Naukowe Prawa Cywilnego

Administratywiści

Koło zrzesza studentów zainteresowanych tematyką prawa cywilnego. Członkowie poprzez organizację różnego rodzaju projektów oraz podejmowanie innych działalności naukowych poszerzają swoją wiedzę i zdobywają nowe doświadczenia. Studenci mają szansę nie tylko na poznanie i zrozumienie zagadnień cywilistycznych, ale również na wykorzystanie tej wiedzy w praktyce. Celem koła jest stworzenie studentom warunków do rozwoju w zakresie prawa cywilnego, jako jednej z najważniejszych i najciekawszych dziedzin prawa.

Opiekun Koła: dr Kajetan Górny

Zarząd Koła:

Prezes: Alicja Maliszak  
Wiceprezes: Angelina Szudrowicz
Sekretarz: Wojciech Górny

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://www.facebook.com

  Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „konstytUZja
Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „konstytUZja

KonstytUZja

Jesteśmy kołem naukowym skupiającym studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego interesujących się tematyką Prawa Konstytucyjnego. Koło zostało zarejestrowane w Rejestrze Uczelnianych Organizacji Studenckich UZ 27 listopada 2014 roku. Celem Koła jest nie tylko pogłębianie wiedzy z tego zakresu, ale i dzielenie się nią z szerszym audytorium poprzez organizowanie paneli dyskusyjnych, konferencji i seminariów. Członkowie Koła będą mieli wyjątkową możliwość wyjazdów szkoleniowo-edukacyjnych w celu odwiedzenia najwyższych organów państwowych i międzynarodowych, aby z bliska przyjrzeć się specyfice funkcjonowania tych instytucji i zobaczyć jak wygląda stosowanie prawa konstytucyjnego w praktyce.

Opiekun Koła: dr Anna Chodorowska, dr Justyna Michalska

Zarząd Koła:

Przewodniczący: Łukasz Kłodaś 
Zastępca przewodniczącego: Mikołaj Mokrzan
Sekretarz: Wiktoria Marczak

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
https://www.facebook.com

  Koło Naukowe Studentów Prawa Uniwersytetu Zielonogórskiego
Koło Naukowe Studentów Prawa Uniwersytetu Zielonogórskiego

Naszę koło powstało w 2014 r., jako pierwsze na nowopowstałym Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, z inicjatywy dwóch doktorantek oraz przy wsparciu naukowym prof. Bohdana Halczaka.
KNSP skupia wokół siebie pasjonatów nauk prawnych, ze szczególnym akcentem na ogólne nauki o prawie - w zakresie filozofii i teorii prawa, jurysprudencji jak i nauk historycznoprawnych. Naszym celem jest rozwijanie filozoficznej refleksji nad prawem, popularyzowanie wiedzy z zakresu filozofii i teorii prawa oraz szeroko pojęta integracja środowisk akademickich (w szczególności międzyuczelniana), służąca wzajemnej wymianie doświadczeń na gruncie badawczym.

Opiekun Koła: dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ

Zarząd Koła:

Prezes zarządu KNSP: mgr Angelina Weimann 
Wiceprezes zarządu KNSP: mgr Agnieszka Czerwińska
Sekretarz KNSP: mgr Lech Sawicki

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Koło Naukowe Administratywistów
Koło Naukowe Administratywistów

Administratywiści

Koło Naukowe Administratywistów (KNA), działające przy Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego , powstało w październiku 2014 r. Pomysł na powstanie Koła zrodził się z inicjatywy dr Ewarysta Kowalczyka (opiekuna naukowego Koła) oraz studentów I roku, którzy jako pierwsi rozpoczęli studia na kierunku administracja. Stało się to asumptem do rozwoju swoich zainteresowań z zakresu prawa i administracji.

CELE KOŁA:

  • rozwijanie zainteresowań studentów
  • zapoznanie studentów z pracą organów administracji publicznej
  • wypracowanie umiejętności pracy w zespole
  • rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych studentów
  • promowanie Uczelni, a w szczególności Wydziału Prawa i Administracji, a w tym kierunku Administracja
  • integracja środowiska studenckiego

CELE KOŁA SĄ REALIZOWANE POPRZEZ:

  • organizowanie konferencji naukowych, wykładów oraz wszelkiego rodzaju szkoleń
  • organizowanie konkursów
  • udział w spotkaniach naukowych, wykładach, warsztatach, seminariach naukowych, konferencjach
  • organizację i współpracę z innymi organizacjami naukowymi

Członkiem Koła może być każdy student-Uniwersytetu Zielonogórskiego, który przejdzie pozytywnie rozmowę rekrutacyjną. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Opiekun Koła: dr Ewaryst Kowalczyk

Zarząd Koła:

Przewodniczący: Joanna Dyrka 
Zastępca: Radosław Szmidt
Sekretarz: Patrycja Jabłonowska
Skarbnik: Katarzyna Bajserowicz

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Koło Naukowe Praw Człowieka
Koło Naukowe Praw Człowieka

Koło Naukowe Praw Człowieka Uniwersytetu Zielonogórskiego działa przy Zakładzie Praw i Wolności Jednostki. Swoją działalność rozpoczęło w 2015 roku, jako jedno z pierwszych kół działających na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Koło zrzesza głównie studentów prawa i administracji, ale także pozostałych kierunków, którzy są zainteresowani szeroko rozumianą tematyką praw człowieka. Działalność koła opiera się na pogłębianiu wiedzy z zakresu praw człowieka oraz na współpracy z lokalnymi i krajowymi organizacjami zajmującymi się ochroną praw jednostki, organizowaniu spotkań, konferencji i wyjazdów edukacyjnych. Ponadto, członkowie koła mają możliwość ciągłego rozwoju przez uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach, czy też pracach naukowych oraz spotkaniach z praktykami.

Opiekun Koła: dr Anna Chodorowska, dr Justyna Michalska

Zarząd Koła:

Przewodniczący: Marcela Bolechowska 
Wiceprzewodniczący: Daria Serednicka
Sekretarz: Adrian Peno

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://www.facebook.com/

  Studenckie Koło Nauk Penalnych
Studenckie Koło Nauk Penalnych

Studenckie Koło Nauk Penalnych powstało w 2016 r. przy Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest to organizacja studencka skupiająca osoby zainteresowane naukami penalnymi a zwłaszcza prawem karnym materialnym, procesowym, prawem wykroczeń i kryminalistyką. Celem Koła jest popularyzowanie wiedzy z zakresu nauk penalnych, a także porównywanie tej wiedzy z praktyką. Założenia te są realizowane poprzez wyjazdy, uczestnictwo w konferencjach i wykładach prowadzonych przez specjalistów, a także poprzez współtworzenie czasopisma uczelnianego. .

Opiekunowie Koła: dr Agnieszka Kania i dr Olaf Włodkowski

Zarząd Koła:

Przewodniczący: Daria Serednicka
Zastępca przewodniczącego: Karolina Żmijewska
Drugi zastępca przewodniczącego : Patryk Witek
Sekretarz : Karolina Żmijewska
Skarbnik : Karolina Murzyn

Kontakt:

https://www.facebook.com/fines.poenarum/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii
Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii

Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii (KNPNT) działa przy Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego, powstało w maju 2018 r. z inicjatywy dr Marty Górki i studentów kierunku Administracja. Koło zrzesza studentów zainteresowanych tematyką prawa nowych technologii, m.in. wykorzystania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych przez organy administracji publicznej. Celem Koła jest pogłębianie wiedzy z tego zakresu oraz udział i organizowanie spotkań naukowych, wykładów, warsztatów, seminariów naukowych i konferencji. Członkiem Koła może być każdy student Uniwersytetu Zielonogórskiego, który jest zainteresowany tematyką prawa nowych technologii.

Opiekun Koła: dr Marta Górka

Zarząd Koła:

Przewodniczący: Radosław Szmidt
Zastępca przewodniczącego: Małgorzata Górecka
Sekretarz : Monika Zatwarnicka

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Koło Naukowe Ubezpieczeń Gospodarczych UZ
Koło Naukowe Ubezpieczeń Gospodarczych UZ

Działamy jako koło naukowe od 2017 roku. Jesteśmy grupą osób, która interesuje się tematyką szeroko rozumianego prawa ubezpieczeniowego i staramy się organizować wykłady tematyczne, a także spotkania dyskusyjno-naukowe z praktykami w tej dziedzinie prawa. Przede wszystkim jednak dążymy do przygotowania się do egzaminu państwowego na brokera ubezpieczeniowego.

Opiekun Koła: dr Paweł Sikora

Zarząd Koła:

Przewodniczący: Marek Maszkało
Zastępca przewodniczącego: Stanisław Kozłowski
Sekretarz : Monika Stuczyńska-Wojsiat

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://www.facebook.com/kugfp/