Konferencje

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Prawo karne i postępowanie karne w dobie epidemii COVID-19 - doświadczenia niemieckie i polskie" 06 maj 2021
Nauka i nauczanie prawa w świetle ustawy 2.0. Pierwsze doświadczenia i perspektywy 25 sierpień 2019
Problemy dowodowego postępowania cywilnego w teorii i praktyce 04 marzec 2019
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy regulacji zamówień publicznych” 28 listopad 2018
Zjazd Katedr Prawa Finansowego - sprawozdanie 28 październik 2018
Lubuskie Forum Prawa Samorządu Terytorialnego 24 wrzesień 2018
POCIĄG DO SPRAWIEDLIWOŚCI Rola wymiaru sprawiedliwości w życiu społecznym 14 maj 2018
II Zielonogórskie Spotkania Konstytucjonalistów 05 październik 2017
„Iura privata in comparatione“ 23 czerwiec 2017
Dobra osobiste w prawie cywilnym, prasowym i karnym 02 marzec 2017
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Państwo a gospodarka – wyzwania współczesności 01 grudzień 2016
The Law of New Technologies in the International Dimension 19 październik 2016
I Zielonogórskie Spotkania Konstytucjonalistów 17 październik 2016
Doktryny polityczno-prawne w aspekcie teoretycznym i praktycznym wobec wyzwań współczesności 19 wrzesień 2016
I Interdyscyplinarna Konferencja Studencko-Doktorancka 22 kwiecień 2016
Jak zreformować polskie państwo? 21 marzec 2016
Odpowiedzialność prawna za błąd w sztuce lekarskiej 26 listopad 2015
Radca prawny wobec zmian w prawie i procesie karnym 17 listopad 2015
57 Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego 17 wrzesień 2015
The Meaning of the Term "Security" in Legal Sciences - Selected Aspects 28 maj 2015